دټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون دافغانستان دټاکنو لپاره د مناسب ټاکنیز نظام په لټه کی

تبصره نشته
دټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون دافغانستان دټاکنو لپاره د مناسب ټاکنیز نظام په لټه کی

دټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون مرستیال دټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون وایی : دافغانستان د ټاکنیزنظام کی د مثبت بدلون راوستلو په موخه  دهڅو په دوام دادی دری نړیوال متخصصین داصلاحاتو کمیسیون ته رابلل شوی دی ترڅو دافغانستان ټاکنیز نظام دعلمی او تخنیکی ارزونی ترڅنک په نړی کی د مروجو نظامونو بهترین یا غوره نظام چی په افغانستان کی سازګاری او کارایی ولری .انتخاب کړو.

ټاکنیز نظام باید د رڼو ټاکنو په موخه ممد واقع شی . باید ټولو رای ورکونکو ته د درک وړ وی .دټاکنو پایلی باید پرخپل وخت باندی تر سره شی .

لدی کبله دمناسب نظام انتخاب دافغانستان دنظام لپاره یو داساسی ګامونو څخه دی . چی د ټاکنو داصلاح دکمیسیون دمهمو فعالیتونو څخه شمیرل کیږی .

About the author

admin

تبصرې نشته

تبصره ورکړۍ
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK