سازمان زنان توانمند افغانستان( WEA)

نظر ندارد
سازمان زنان توانمند افغانستان( WEA)

دیدگاه :

یک دید واضح و روشن از یک افغانستان با تساوی جندر همراه با فرصت ها برای هریک از شهروند این کشور.

ماموریت:

ماموریت این سازمان در افغانستان ترقی صلح ،دموکراسی ، حقوق بشر به خصوص حقوق زنان ، حقوق تعلیمی دختران و تساوی جندر می باشد.

اهداف :

 تلاشها براین است که موارد زیرین را بدست اریم:

الف: بلند بردن ظرفیت رسانه ها و جامعه مدنی

ب: دادخواهی

ت: بلند بردن سطح اگاهی مردم

ث: توانمندسازی زنان به شکل مستقیم

معرفی مختصر نهاد :

 سازمان مذکور یا زنان توانمند افغانستان در سال ۲۰۱۳ در ایالت مسچوست ایالات متحده امریکا با هدف تطبیق پروژه ها در افغانستان ایجاد گردید، و( در نهایت در کشورهای دیگر پس از جنگ در منطقه) مر بوط به توسعه حقوق انسان دوستانه بعد از

 جنگ و ترویج حقوق زنان در کشور.

فعالیت ما :

 سازمان زنان توانمند افغانستان  یا (دبلیو ای – افغانستان) درجستجوی ترقی در عرصه صلح ، دموکراسی و حقوق انسانی  با به جلو بردن حقوق زنان ، حق تعلیم دختران و تساوی جندر زیر چتر موارد زیرین می باشد.

الف:  بلند بردن اگاهی های حقوقی و کمک و یاری برای زنان

ب: تقویت بخشیدن اقتصاد زنان و بلند بردن مهارت های شان در همین عرصه

ت: ارائه تعلیمات صحی برای زنان و دختران

 ث:  حفاظت از تساوی جندر

راههای رسیدن ما :

محل فعالیت های :

دبلیو ای افغانستان درجستجوی به عهده گرفتن فعالیت های زیرین می باشد:

الف:  ارائه سمینار ها، خود اموزی مرتبط با حقوق بشری ، تساوی حقوق برای ز نان ، اشتراک زنان در مسایل اجتماعی در اجتماع و یک محیط عاری از خشونت برای زنان.

ب:  اموزش دهی ژورنالستان با استفاده از مسلک شان برای بلند بردن اگاهی ها در مورد حقوق زنان و دادخواهی برای تساوی ارائه خدمات برای این طبقه.

ت: ارائه معاونت های حقوقی ،   مشوره دهی و خدمات ارجاعی برای زنان.

ث: راه اندازی ورکشاپ ها اموزشی و مسلکی و بلند بردن مهارت های زنان مانند ( دوخت، خیاطی ، دستدوزی ، مهارت ها و نگهداری حیوانات ).

ج: ایجاد یک کلینیک سیار برای رفع مشکلات صحی مردم در مناطق دوردست در افغانستان.

ح: به عهده گرفتن روند دادخواهی با اعضای پارلمان، نماینده گی های دولتی ، و مجتمع های محلی.

موقعیت فعالیت :

همین اکنون :

کابل

بلخ

هرات

هلمند

و غزنی

Email:

kabul@weafghanistan.org
Mobile:
+93786838875
Website:
www.weafghanistan.org

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK