شبکه جوانان اصلاح طلب

نظر ندارد
شبکه جوانان اصلاح طلب

دیدگاه:
ارزش های ما:
۱٫ صلح
۲٫ عدالت
۳٫ حقوق بشر
۴٫ مساوات
۵٫ مردم سالاری
۶٫ جنسیت
۷٫ انکشاف
رسالت:
روش های اقدام یا نفوذ:
۱٫ برگزاری جلسات
۲٫ گارگاه
۳٫ کنفرانس
۴٫ گفتگو
۵٫ میز گرد رسانه ای
۶٫ داد خواهی و اعتراض مدنی
۷٫ کمپاین
۸٫ آگاهی عامه

اهداف:
۱٫ آگاه سازی و جلب افکار عمومی به منظور ایجاد زمینه‏ های مشارکت شهروندان جهت رفع فساد و یا حد اقل کاهش آن از ادارات دولتی و غیر دولتی.
۲٫ رفع و یا کاهش معضلات اجتماعی بوسیله دادخواهی مکرر از تمام بخش ها.
۳٫ تلاش برای ایجاد برابری و عدالت بین تمامی اقشارجامعه اعم از زن و مرد و حس تعاون در جامعه.
۴٫ احترام به حقوق بشر و پا بندی به تمام قوانین داخلی و میثاق های بین المللی .
۵٫ حمایت و سازماندهی جوانان برای ادامه تحصیل در موسسات تحصیلات عالی از طریق جلب بورسهای موسسات تحصیلات عالی خصوصی.
۶٫ تدویر کورسهای آموزش حقوقی و ظرفیتی برای جوانان جهت آگاهی آنان از حقوق اساسی شان و بلند بردن ظرفیت کاری جوانان در عرصه های مختلف.
۷٫ فراهم ساختن زمینه های کاری برای جوانان بخصوص قشر تحصیل کرده، از طریق داد خواهی ها جهت رفع مشکل بیکاری از سطح جامعه و حمایت از افراد تحصیل کرده.
۸٫ مبارزه علیه خشونت بخصوص خشونت علیه زنان و اطفال.
۹٫ تدویرکورسهای آموزشی برای پیشگیری از اعتیاد جوانان و برنامه های داد خواهی برای محو کشت و قاچاق مواد مخدر.
۱۰٫ تشویق و ترغیب مردم بخصوص جوانان برای حضور درعر صه های سیاسی و اجتماعی بخاطر به دست آوردن حقوق سیاسی و اجتماعی شان.
معرفی خلص:
جوانان افراد خلاق، همراه با نیرو های لازم برای رشد و انکشاف درعرصه های مختلف میباشند. خوشبختانه این قشر حدود ۶۵% نفوس جامعه ما را تشکیل مید هند و اینک این جوانان در صدد آن شدن تا انسجام و تعهد خویش را در راستای رشد و پیشرفت و ریشه کن کردن ناملایمات بیش از پیش بیشتر و بیشتر سازند و یک شبکه بنام (شبکه جوانان اصلاح طلب) را ایجاد نمایند و این شبکه یک شبکه مستقل که متشکل از جوانان ( فعالین مدنی، استادان و معلمان، محصلان، متعلمان و نهاد های مدنی بوده) و بصورت مستقل فعالیت می نماید و به هیچ گروه و حزب سیاسی وابسته نمی باشد.
ساحه فعالیت:
فعالیت ها روی قشر درشت جامعه ما یعنی جوانان می باشند
موقعیت:
ساحه فعالیت فعلا در ولایت هرات
Focus on:
Youth
——–
Email:
reformist.youths_network@hotmail.com
Mobile:
0786661313
Website:
شبکه-جوانان-اصلاح-طلب-Reformist-Youths-Network

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK