خبر به تاراج کشیدن شبکه رادیو تلویزیون روشنی در ولایت کندز افغانستان از طرف طالبان

نظر ندارد
خبر به تاراج کشیدن شبکه رادیو تلویزیون روشنی در ولایت کندز افغانستان از طرف طالبان

رادیوروشنی کندز که در ۲۰ فبروری ۲۰۰۸ به طور ازاد ومستقل ایجاد و به فعالیت اغاز نمود . از ساعت ۶ صبح الی ۲ شب بلا وقفه نشرات داشت ۳۵ برنامه تولیدی ازجمله فعالیت های رادیو بود این رادیو برای تمام اقشارجامعه به خصوص برای جوانان وزنان برنامه های اموزنده ، اسلامی ، تعلیمی ، فرهنگی ، ادبی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، گزارشات اجتماعی وخبری را در کندز ارایه میکرد ودر مدت ۹ سال فعالیت ها و دست اورد های خوبی رسانه یی برای روشن ساختن اذهان عامه داشت که بعدا به اثر سعی وتلاش مسولان این رسانه در ماه جولای ۲۰۱۵ موفق به ایجاد تلویزیون روشنی و نشرات تصویری گردید ومدت دو ماه نشرات ازمایشی این تلویزیون ادامه داشت، همه کارمندان این شبکه کوشش به خرچ دادن تا برنامه های خوبی را طرح و دیزاین نمایند کارمندانی را در بخشهای مختلف تلویزیون تربیه و ظرفیت انها را بالا ببرند وخدمات خوبی مطبوعاتی را برای مردم عزیز ورنج دیدیده کندز انجام دهد .

ولی در یک تغیر غیر قابل باور به تاریخ ۲۸ سپتمبر ۲۰۱۵ مصادف با ۶ میزان ۱۳۹۴ کندز سقوط کرد و در قدم اول سنگر جنگ قرار گرفت دشمنان ازادی بیان در نخست این شبکه رادیویی که ۹ ساله فعالیت کرد و تلویزیونی که نو باتصویرش میخواست بر کندز زیبا روشنی بیندازد و تاریکی ها را محوه کند از گلو محکم گرفته شد وسکوت اختیار کرد و کوشش به خرچ داده شد تا این شبکه را به اتش بکشند که به طور کل به ارزوی خود نرسیدن ولی تمام اموال ، وسایل وتجهیزات رادیوتلویزیون روشنی مورد غارت و چور چپاول و تخریب قرار گرفت.

صدیقه شیرزی
مسول این شبکه

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK