رادیو تغیر

نظر ندارد

دیدگاه:

یک جامعه دموکراتیک ومملو از صلح

ماموریت:

 مبارزه برای تامین صلح و ثبات و ایجاد یک جامعه دموکراتیک از طریق بلند بردن تعلیمات مدنی.

اهداف:

ما میتوانیم به مقاصد خویش برسیم البته از طریق تطبیق بلند بردن برنامه های اگاهی دهی توسط رادیو محلی خویش.

 معرفی مختصر:

رادیو تغیر دوسال قبل در ولایت سمنگان مرکز ایبک ایجاد گردید.

 فعالیت های این رادیو :

 الف: محل صلح

ب: حقوق زنان

ت: تعلیم و تربیه

ث: فرهنگ

ج: بلند بردن اگاهی های مردم

محل فعالیت ها :

 افغانستان ولایت سمنگان شهر ایبک

Email:
ahmadobaidy@gmail.com
Mobile:
0770073720-0790469060
Website:

 

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK