موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

نظر ندارد
موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

 دیدگاه :

درک یک کشور دموکراتیک ، مدنی ، پیشرفته ،انکشاف یافته همراه با جوامع مدنی بیدار.

 ماموریت :

انکشاف تعلیمات مدنی در بین اتباع افغانستان ، نکته پایان گذاشتن به جنگ و خشونت علیه زنان و اطفال کشور و انکشاف دادن حقوق این اقشار در سطح کشور.

اهداف:

الف:  وسعت بخشیدن تعلیمات مدنی در بین مردم در سطح اجتماع ها.

ب: بلند بردن اگاهی ها در مورد حقوق زنان و اطفال در جامعه و نکته پایان گذاشتن به پدیده ی جنگ و خشونت.

ت: انکشاف دادن موارد فرهنگی ، نژادی ، و توانایی های دینی گوناگون دربین مردم در سطح جامعه.

ث: حفاظت از حقوق توده های کوچک در سطح جامعه حقوق همزیستی ، تعلیمات  حقوق مدنی نظر به قوانین ملی و میثاق های بین المللی.

 معرفی مختصر این نهاد :

 موسسه مذکور در سال ۱۹۹۴ زیر چتر مکتب بنام معرفت در کشور پاکستان اغاز به فعالیت نمود . نصاب تعلیمی این مکتب همانا درخشان ساختن انسانگرایی ، حقوق انسان و دموکراسی بود. بعد ها این مکتب از کشور همسایه به داخل کشور عودت کرد و زیر چتر نهاد بنام بنیاد انکشاف مدنی یا سی دی اف شروع به کار نمود.

نهاد متذکره با مورد توجه قرار دادن تعلیمات مدنی توانست یکجا با کار مندان موسسه سی دی اف یکجا در موارد مختلف اغاز به کار کند  مکتب مذکور توانست نظریه های مختلف و مهم را در مورد تعلیمات مدنی به میان اورد و باعث شود که یک تغیر مثبت در جامعه به بار اورد. بطور مثال در نتیجه ارائه بر نامه های اگاهی دهی موسسه مذکور طبقه اناث مکتب معرفت توانستند نقش بسزای را در امر ایجاد قانون احوال شخصیه شیعیان درسال ۲۰۰۹ بازی کنند، اگرنه موارد باعث محدودیت حقوق و ازادی زنان و اطفال در جامعه می گردیدند.و از طرف دیگر حمایت مردمی برای فعالیت که از جانب روسای مکتب صورت گرفت نشاندهنده انست که کار های این مکتب تاثیرات به سزای بالای شیوه تدریس که توسط فاکولته مورد استفاده قرار میگرفت گذاشته و همچنان این تاثیرات بالای کارکنان گذاشته تا تغیرات مثبت در رویه انسانی شان در سطح جامعه به ملاحظه برسد.

 ام سی سی بی او  یک موسسه غیر انتفاعی ، سیاسی ، و مدنی است که در وزارت عدلیه و مالیه ثبت و راجستر شده اند.

 ام سی سی بی او متشکل از مکتب معرفت ، صدا و تصویر ، موسیقی ، و رادیوی معرفت به زبان انگلیسی می باشد در حالیکه بیشترینه فعالیت های این موسسه همانا استوار بر تعلیمات مدنی که باعث ایجاد خدمات برای جوانان درسطح جامعه در عرصه موسیقی ، تصویر به تصویر ، رادیو ، کمپیوتر و اموزش های رادیوی می باشد.

 تقریبا ۳۰۰۰ شاگرد در مکتب عالی معرفت شامل اند که این مکتب زیر چتر ام سی سی بی او فعالیت دارد موسسه که بیشتر بالای بلند بردن برنامه های تعلیمی و فعالیت چنان مشغول می باشد.

فعالیت ها قرار ذیل اند:

 الف» تعلیمات مدنی

ب: تعلیمات خصوصی

ت: برنامه های سواد اموزی

ث: رادیو معرفت

ج: اموزش موسیقی و ایجاد ارکستر موسیقی

ح: اموزش های رادیو و کمپیوتر

 موقعیت فعالیت ها :

 شهر کابل

 فعالیت های گسترش می یابند با در نظرداشت پروژه ها و چار چوکات فعالیت های او سی سی بی او.

 Email:

info@marefatschool.org
Mobile:
0772029717
Website:
www.marefatschool.org

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK