تلویزیون روشنی

نگاه مختصر به ایجاد،اهداف، فعالیت ها ودورنمای تلویزیون روشنی کندز

تلویزیون روشنی:

شبکه نشراتی تلویزیون (روشنی) در کندز در۱ جولای ۲۰۱۵ مصادف با ۱۰ اسد ۱۳۹۴ با گرفتن مجوز قانونی از وزارت اطلاعات وفرهنگ ، وزارت مخابرات وتکنالوژی واداره حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی در شهر کندز آغاز به فعالیت نموده این تلویزیون ۱۰ نفر کارمند برحال در بخشهای متعدی ایفای وظیفه مینمایند نشرات آن از ۶صبح الی ۱۲ شب بوده مرکز شهر تمام ولسوالیهای ولایت کندز را تحت پوشش نشرات تصویری خویش دارد. برنامه تولیدی این تلویزیون عبارت از برنامه های آموزشی ،تعلیمی دینی ،فرهنگی ، صحت ، محیط زیست ، زراعت ،معلوماتی ، حقوقی ،اجتماعی تفریحی ، اخبار داغ روز ، گزارشات خبری واجتماعی ، تلویزیون ( روشنی ) که یک نهاد غیر وابسته ,غیر سیاسی و مستقل میباشد احترام به ارزشهای دینی ,ترویج وحدت ملی و توازن در همه امور را اساس کار خود قرار داده در انعکاس مسایل حقیقی تلاش میورزد .

اهداف:

هدف اساسی ایجاد این تلویزیون پاسخ به خواسته های مشروع مردم و ارتقای ظرفیت فرهنگی آنان خصوصآ خانم ها از طریق نشر برنامه های آموزشی ,فرهنگی ,اجتماعی و اطلاع رسانی بوده روحیه دموکراسی و مردم سالاری را تقویت میدهد .

روشنی به منظور روشن ساختن اذهان عامه وبلند بردن سطح آگاهی وتقویت فرهنگ وارزشهای اسلامی وافغانی وانکشاف استعدادهای اطفال جوانان و بخصوص زنان ومردان که سطح آگاهی شان پایین بوده وباعث نابسامانیها،خشونتهای فامیلی، نقض حقوق زن نداشتن احترام متقابل بین زن ومرد ،عدم آگاهی زنان ومردان ازکرامت انسانی درقریه وقصبات ،پیروی این همه مواردی بوده که باید ازطریق نشربرنامه های تلویزیونی از طریق تدویرمیزهای مدور، برنامه های آگاهی دهی ، برنامه های اجتماعی به اشتراک نهادهای جامعه مدنی نهادهای حقوقی علما فعالین حقوق زن ، برنامه های معلوماتی وخبر رسانی به موقع وغیره آگاهی داده

تلویزیون ( روشنی ) متعهد است تا به طور فعالانه در قسمت بلندبردن سطح آگاهی مردم بکوشد واستعدادهای نهفته جوانان را به طورمثبت انکشاف,تبارز وانعکاس داده شود.

فعالیت های عملی :

این تلویزیون فعالیت های خویش را تحت نظر بورد مشورتی که از جانب مدیر مسوول بر اساس نظریات اکثریت فرهنگیان تعین گردیده اند به پیش میبرد .

۱- گزارشگران در تهیه گزارشات شان دست باز داشته سراحت گویی و انتقاد را به صورت مشخص و سازنده با مراعات اخلاق ژورنالیستکی و قانون مطبوعات معیار کار خود قرار میدهند.

۲- نشربرنامه های اسلامی

- تدویرمیزهای مدورحقوقی ومشوره های مفید

۴- گزارشات خبری واخبار داغ

۵- صاحبه های حضوری با مردم وانعکاس مشکلات آنها از طریق برنامه

۷- ثبت ونشردرامه های رادیویی دررابطه به مشکلات خانواده گی

۸- نشرمصاحبه ها با شخصیتها ومتنفضین شهر

۹-انعکاس فعالیتهای ارزشمند دررابطه به حقوق شهروندی

۱۰- انعکاس فعالیتهای ارزشمند دررابطه به حقوق اطفال وجوانان

۱۱- برنامه های پیشرفت درعرصه معارف

۱۲- تهیه ونشربرنامه های حکومتداری خوب، حساب دهی حکومت به

۱۳- مردم ، مفهوم حساب دهی ، حاکمیت قانون.

۱۴- برنامه های زراعتی

۱۵- برنامه های در رابطه به صلح

۱۶- برگزاری برنامه های رقابتی وآموزشی برای جوانان

دور نما:

افغانستان در فضای یک صلح وامنیت با ثبات ودر فرهنگ شهروندی ، عدالت اجتماعی وحاکمیت قانون در پرتو ارزشهای اسلامی قرار دارد وجامعه عاری از هرگونه خشونت وتبعیض است زنان دارای توانمندی واستقلال سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی هستند. جوانان با استعداد های درخشان در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی فعالیت دارند.

خبر به تاراج کشیدن شبکه رادیو تلویزیون روشنی در ولایت کندز افغانستان از طرف طالبان

خبر به تاراج کشیدن شبکه رادیو تلویزیون روشنی در ولایت کندز افغانستان از طرف طالبان

نظر ندارد

 

رادیوروشنی کندز که در ۲۰ فبروری ۲۰۰۸ به طور ازاد ومستقل ایجاد و به فعالیت اغاز نمود . از ساعت ۶ صبح الی ۲ شب بلا وقفه نشرات داشت ۳۵ برنامه تولیدی ازجمله فعالیت های رادیو بود این رادیو برای تمام اقشارجامعه به خصوص برای جوانان وزنان برنامه های اموزنده ، اسلامی ، تعلیمی ، […]

بیشتر ...  
تلویزیون روشنی

تلویزیون روشنی

نظر ندارد

 

نگاه مختصر به ایجاد،اهداف، فعالیت ها ودورنمای تلویزیون روشنی کندز تلویزیون روشنی: شبکه نشراتی تلویزیون  (روشنی)  در کندز در۱ جولای ۲۰۱۵ مصادف با ۱۰ اسد ۱۳۹۴  با گرفتن مجوز قانونی از وزارت اطلاعات وفرهنگ ، وزارت مخابرات وتکنالوژی واداره حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی در شهر کندز آغاز به فعالیت نموده این تلویزیون ۱۰ […]

بیشتر ...  

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK