سازمان اجتماعی و نسل جوان افغان (AYNSO)

سازمان اجتماعی و نسل جوان افغان (AYNSO)

نظر ندارد

 

  این نهاد یک سازمان غیر انتفاعی ، غیر حزبی ، اجتماعی و فرهنگی مختص برای کمک و یاری نسل جوان و مساعد ساختن زمینه درک خوب از دموکراسی پیشرفته با شبکه های مردمی در سی وچهار ولایت افغانستان می باشد. این نهاد قشر ذکور و اناث را قادر می سازد .بخشد تا صدا های خویش […]

بیشتر ...  

رسانه ها وانتخابات

نظر ندارد

 

رسانه ها وانتخابات موضوع سیمناربود که به تاریخ ۲۲ حوت سال ۱۳۹۲ به ابتکار جامعه مدنی لوگر وهمکاری هفته نامه ملی هیلی در شهر پل علم مرگز ولایت لوگر برگزارگردیده بود که درآن ، اهل مبطوعات ، جوانان ، نماینده کمیسیون انتخابات ،فعالین مدنی ،زنان واز هر ولسوالی ۴ تن که درمجموع ۴۰ نفر اشتراک […]

بیشتر ...  

رسانه ها ونقش آن در تامین حقوق بشر

نظر ندارد

 

رسانه ها ونقش آن در تامین حقوق بشر موضوع ورکشاپی بود که به تاریخ ۲۵ ثور سال ۱۳۹۳ از سوی جامعه مدنی لوگر به همکاری هفته نامه ملی هیلی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر برگزارگردیده بود که در آن یک تعداد خبر نگاران ، جوانان ،زنان  وازهرولسوالی ۴ نفر اشتراک ورزیده بودند.

بیشتر ...  
(THRA)مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان

(THRA)مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان

نظر ندارد

 

 معرفی:  انجمن آموزشی حقوق بشر  یک نهاد غیر دولتی ، سیاسی ، انتفاعی ؛ که در راستای اگاهی دهی حقوق بشری بلند بردن ظرفیت زنان کار می کند این موسسه در سال ۱۹۹۷ ایجاد و توسط زنان افغان رهبری شده است. هدف اساسی این نهاد همان بلند بردن اگاهی ها حقوق زنان در سطح جوامع […]

بیشتر ...  
مرکز تعلیمی زنان افغان یا ( ای دبلیو ایی سی )

مرکز تعلیمی زنان افغان یا ( ای دبلیو ایی سی )

نظر ندارد

 

 دیدگاه : یک محیط که اعم از زنان و اطفال دارای حقوق انسانی عاری از خشونت و استثمار و یکجا کردن قدرت شان برای ایجاد یک اجتماع استوار با دموکراسی ، عدالت، مساوات جنسیتی. اهداف: برنامه نیرو بخشیدن زنان افغان ( ای دبلیو ایی پی):  استراتیژی:  سازماندهی و منسجم ساختن زنان و گروپ های از […]

بیشتر ...  

فعالیت های جامعه مدنی لوگر

نظر ندارد

 

رسانه ها ونقش آن در تامین حقوق بشر  رسانه ها ونقش آن در تامین حقوق بشر موضوع ورکشاپی بود که به تاریخ ۲۵ ثور سال ۱۳۹۳ از سوی جامعه مدنی لوگر به همکاری هفته نامه ملی هیلی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر برگزارگردیده بود که در آن یک تعداد خبر نگاران ، جوانان […]

بیشتر ...  
جامعه مدنی لوگر

جامعه مدنی لوگر

نظر ندارد

 

معرفی کوتاه: جامعه مدنی لوگر که یک نهاد فراگیری ملی میباشددرسال ۱۳۹۲ به منظورتحقق ارزش های حقوق بشری، محوبیسوادی ،فساد،تبعیض وموادمخدر، تامین عدالت اجتماعی ، حاکمیت قانون ،تامین حقوق زنان ، نهادینه شدن آزادی بیان ، گسترش وحدت ملی ،تامین صلح پایدار،حمایت وتحکیم نظام های مردم سالاری،ارتقای ظرفیت های آموزشی جوانان اعم از دختران وزنان […]

بیشتر ...  
سازمان دسترسی افغانهای معیوب یا( ای او ای دی )

سازمان دسترسی افغانهای معیوب یا( ای او ای دی )

نظر ندارد

 

دیدگاه : داد خواهی برای بدست اوردن حقوق مساوی و دسترسی  به خودکفایی اشخاص دارای معلولیت و اشخاص و افراد دیگری اسیب پذیر در جامعه.  ماموریت:  اقدام این سازمان به عنوان حامی و همکار برای بهبود کیفیت زنده گی معلولین و دیگر افراد اسیب پذیر از طریق ارائه اموزش ها و بلند بردن ظرفیت های […]

بیشتر ...  
(همکاری برای صلح و ترقی (سی پی دی

(همکاری برای صلح و ترقی (سی پی دی

نظر ندارد

 

دیدگاه : دیدگاه: یک دولت دموکراتیک مترقی همراه با حکومتداری خوب احترام به حقوق همه  به شمول زنان و مردان مطابق به قانون اساسی و داشتن روابط خوب با جوامع بین المللی.  ماموریت: ماموریت: کمک کردن برای انکشاف صلح در افغانستان با کمی تغیرات داخلی و خارجی.  اهداف: مقصد:  کمک برای تغیر دادن زوایای دید […]

بیشتر ...  
موسسه دوچرخه سواران معیوب برای توانایی بخشیدن و سرگرمی (AABRAR)

موسسه دوچرخه سواران معیوب برای توانایی بخشیدن و سرگرمی (AABRAR)

نظر ندارد

 

دید گاه: دید گاه این موسسه همانا یافتن افغانستان عاری از خشونت ،تعصب،نژاد پرستی جائیکه هرکس نیاز به یک حقوق اساسی مانند تعلیم و تربیه ، عدالت اجتماعی و مساوات دارد می بیند. ماموریت: ماموریت ابرار یک سازمان غیر انتفاعی که تسعیل کننده انکشاف ابتکار ها در سراسر کشور میباشد در ضمن خدمات را پیشکش […]

بیشتر ...  

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK