مجتمع جوانان افغان

دیدگاه:
۱٫ داشتن تعهد کاری تاختم برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
۳٫ نشست باکاندیدای شورای ولایتی
ماموریت:
داشتن تعهد کاری تا آخر برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
هدف:
داشتن تعهد کاری تا آخر برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
معرفی خلص:
۱٫ داشتن تعهد کاری تاختم برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
۳٫ نشست باکاندیدای شورای ولایتی
ساحه فعالیت:
آموزش اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر برای بالا بردن شعور اجتماعی مردم نسبت به حقوقشان بخصوص در زمینه های انکشاف حقوق زن و اطفال.هرات افغانستان
محل فعالیت:
زمینه سازی برای تنظیم و کنترل جمعیت با تدویر ورکشاپها ،سمینارها ،گردهمایی ها و نمایشگاه ها هرات افغانستان

——–
Email:
sohrabzarbafiyan@yahoo.com
Mobile:
+93796257283
Website:
www.civil.rozfa.com

گروه دادخواهان رضا کار

گروه دادخواهان رضا کار

نظر ندارد

 

چند تن به نمایندګی ازدادخواهان رضاکاردرنشستی با انجنیرحمیدالله یک تن ازمسوولان مدیریت ساختمانی شاروالی هرات ، طالب معلومات درمورد آغازکاربازساری پارک فرهنگ ودرکنار آن مد نظرگرفتن حل مشکل کمبود سرویس های بهداشتی به شکل مدرن آن دراین ساحه شهری شدند . همچنان دادخواهان ازوی خواستند تا درحل مشکل کمبود رمپ یا سطح مایل در آنعده […]

بیشتر ...  
کنفرانس مطبوعاتی داد خواهان رضاکار ولایت هرات

کنفرانس مطبوعاتی داد خواهان رضاکار ولایت هرات

نظر ندارد

 

مطابق ۲۳جوزای ۱۳۹۴ دادخواهان رضاکارولایت هرات طی کنفرانس مطبوعا تی تجدید تعهد نمودند تا دادخواهی های مستقلانه ( بدون حمایت مالی وتخنیکی ) برای حل چالش های محیطی ودسترسی شهروندان به خدمات شهری، پاسخگوساختن مسوولان وادارات دولتی به خواست های مردم ، ایجاد فضای کارمشترک میان نهادهای مدنی و همصدایی مشترک میان شهروندان ونهادهای مدنی […]

بیشتر ...  

نشست دادخواهان رضاکار

نظر ندارد

 

نشست دادخواهان رضاکار با محترم غلام غوث نیکبین شاروال هرات و آقای رحیمی رییس اتحادیه ی صرافان برای جلب توجه مذید به هدف ایجادسرویس های بهداشتی درشهرهرات وکمک افراد خیرو تجارملی دراین امر خیر دایرگردید .دراین نشست محترم شاروال هرات وعده سپرد که خواست دادخواهان دراین راستا را حتمن درسال روان شمسی ۱۳۹۴ برآورده می […]

بیشتر ...  

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK