سازمان اجتماعی و نسل جوان افغان (AYNSO)

نظر ندارد
سازمان اجتماعی و نسل جوان افغان (AYNSO)

  این نهاد یک سازمان غیر انتفاعی ، غیر حزبی ، اجتماعی و فرهنگی مختص برای کمک و یاری نسل جوان و مساعد ساختن زمینه درک خوب از دموکراسی پیشرفته با شبکه های مردمی در سی وچهار ولایت افغانستان می باشد. این نهاد قشر ذکور و اناث را قادر می سازد .بخشد تا صدا های خویش را یکجا برای تغیر مثبت وغنی سازی نظام دموکراتیک و تقویت کردن اقتصاد و امور اجتماعی در کشور شان بلند نمایند.

 این نهاد از بدل تاسیس تا اکنون چی کار ها را انجام داده است ؟

 ۱  -  انتخابات

 الف:  نهاد مذکوربرای بلند رفتن اگاهی های مردم برای سهم گیری در روند رای دهی در سال ۲۰۰۹ به بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ رای دهنده تعلیمات لازمی رای دهی را  در سراسر کشور اموزش داده است و انیسو در روز برگزاری انتخابات  ۳۵۰۰۰ تن را به محل های راهی دهی انتقال داده است.

ب: انیسو در سال ۲۰۱۰ در انتخابات پارلمانی کشور ۱۰۰۰۰ رای دهنده تعلیمات لازم این روند را اموزش داده که چطور از حق رای خویش استفاده مثبت کنند و در ضمن در مورد اهمیت اشتراک شان درین پروسه ملی صحبت ها کرده اند.

 ت:  در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ موسسه مذکور ماموریت نظارت از روند انتخابات ریاست جمهوری ، پارلمانی و شوراهای ولایتی را به عهده داشته است از روند انتخابات نظارت خوبی داشته است این موسسه یک نهاد قانونی راجستر شده در کمیسیون انتخابات می باشد.

 ث: در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نهاد فوق حمایت های تخنیکی خویش را برای نامزدان روشن فکر  که در روند انتخابات شوراهای ولایتی و پارلمانی کشور سهیم هستند ارائه نموده است.

 ۲ -  کار های دواطلبانه

 الف : انینسو کمپاین پاکاری سر تاسری را برای یک روز در ۳ جون سال ۲۰۱۱ راه اندازی نمود.

در ان روز قسمت های زیاد شهر از وجود کثافت توسط ۵۰۱۰۰ تن از اعضای فعال این موسسه با هماهنگی شاروالی های مربوطه پاکاری صورت گرفت.

 ب:  تعداد کثیر از اعضای این سازمان در سی و چهار ولایت کشور خون های شانرا برای زخمیان حملات ۵جولای سال ۲۰۱۱  اهدا نمودند.

 ث:  این سازمان منحیث یک نهاد بزرگ مدنی فعال تظاهرات بتاریخ ۲۴ جولای سال ۲۰۱۲ برای بیان کردن عمیق ترین نگرانی شان از بابت فساد اداری در افغانستان راه اندازی کردند این تظاهرات در شهر کابل با اشتراک ۲۵۰۰ تن از جوانان کابل و ولایت های همجوار صورت گرفت.

 ج : اینسو با برگزاری جلسات متعدد در اجتما عی های مختلف با مردم اولویت بخشیدن نگرانی های شان و انتقال صدای شان به گوش پارلمان کشور برای یافتن راه های حل بهتر کار کرده است  این سازمان منحیث یک پل ارتباطی میان مردم و مسوولین منتخب یا اعضای پارلمان و شوراهای ولایتی کار می کند.

 ۳ -  پروژه های که توسط دونر ها تمویل مالی شده اند

 الف: اینسو پروژه ملی موهبت برای دموکراسی را که هدفش همانا نزدیک ساختن مردم از دولت و افزایش دانش سیاسی مردم در مناطق دوردست در ولایت هرات تطبیق می نماید پروژه مذکور در سال ۲۰۱۰ میلادی اغاز و برای دو سال دیگر تمدید گردید.

 ب :  موسسه مذکور از طریق پروژه های تمویل شده توسط یو اس ایدی  یک میدان ورزشی والیبال برای دختران مکتب راضیه سلطان درولایت غور اعمار نمود.

 ت: این موسسه توانست که یک ماهنامه خبری رنگه را در ولایت غور بدست نشر بسپارد که هدفش رسیدن معلومات در سراسر ولایت غور بود،  پروژه ها در مجموع درابتدا برای یکسال از طرف سفارت امریکا تمویل مالی گردیده بود و حال این پروژه های نیز جریان دارد.

 ث:  نهاد مذبور دو مرکز اموزشی در دو ولسوالی ولایت لوگر یعنی محمد اغه و برکی برک ایجاد کرد که هدف از ایجاد همانا اموختن زبان انگلیسی کمپیوتر و انترنت می باشد  پروژه مذکور نیز توسط سفارت امریکا تمویل مالی برای یکسال شده و حالا مصارف این مراکز از طریق عواید مراکز دیگرتمویل می شود.

 ج:  موسسه فوق الذکر از طریق پروژه های تمویل شده ی ای ار ای نگرانی های عمده جوامع را اولویت بندی کرده و راه های حل مناسب در یک فضای بازکه اسمش را جلسه سر تاسری در سطح شهر گذاشته جستجو میکند در مجلس فوق سران اشخاص منتخب و رسمی دور هم جمع میشوند تا در مورد نگرانی های اولویت شده بحث و گفتگو نمایند و راه های حل مناسب برای شان جستجو کنند.

 پلان های کاری بعد این موسسه تا سال ۲۰۱۵ از چی قرار است ؟

  ۱ -  کار برای شفاف سازی روند انتخابات در کشور به گونه عادلانه.

 ۲ -   مبازره پیوسته علیه فساد اداری در کشور.

۳-    ادامه روند کار های داوطلبانه .

۴  -  تطبیق پروژه ها مطابق اهداف و مرام نهاد.

 ۵ –  کار با اشخاص سر شناس و منتخب برای از بین بردن فاصله فی مابین مردم و دولت و همچنان راهیافت های مناسب برای چالش ها در کشور.

 ۶ -  اینسو کدام کار هارا میخواهد برای انتخابات پیشرو انجام دهد ؟

 ۱ -  تطبیق برنامه های تعلیم دهی برای رای دهنده گان.

۲-  تعلیم دادن مردم در مورد انتخابات  که چرا این روند برای مردم مهم است و همچنان در مورد اهمیت رای و حق رای دهی .

۳ -  تشویق و ترغیب مردم برای اشتراک درین روند مهم .

۴ -  راه اندازی ماموریت نظارت از روند انتخابات در کشور.

۵ – انتقال دهی رای دهنده گان به محل های رای دهی درمناطق دور دست کشور در روز انتخابات.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK