(ASLO)شناسایی اهداف، و فعالیت های جامعه مدنی و حقوقی افغانستان

نظر ندارد
(ASLO)شناسایی  اهداف، و فعالیت های جامعه مدنی و حقوقی افغانستان

دیدگاه:

 افغانستان یک کشور با ثبات ، دموکراتیک عاری از فقر و بدبختی و امراض و خشو نت های می باشد.

رسالت:

این نهاد در سدد تقویت بخشیدن افغانها در عرصه تعلیمی ، اقتصادی از طریق تطبیق برنامه های صحی ، تعلیمات مدنی ، ایجاد صلح ، زراعت و پروژه های کوچک اقتصادی کار می کند.

اهداف : 

الف : نابود سازی پدیده ی بیسوادی ، فقر و امراض با راه اندازی کورسهای سواد اموزی ، ارائه معلومات اساسی و ابتدایی در مورد صحت ، حمایت از فرصت های کاری در قسمت های مختلف کشور.

ب: پیش برد انکشاف متوازن و توسعه محور برای مردم در سطح یک اجتماع.

ت: ایجاد تسهیلات برای انکشاف  ابتکارات در عرصه های اجتماعی ،اقتصادی در سطح جامعه.

ث: جستجوی ساختار های جدید در موارد مختلف اجتماعی ، بهداشتی و احیای مجدد اقتصادی.

ج: ارتقاع بخشیدن استراتیژی های جامعه مدنی مطابق با حمایت های سازمان های موجوده در اجتماع.

ح: احیا مجدد و دوباره زنده ساختن رسم و رواج و ارزش های مردمی.

خ: تقویت بخشیدن ارزش های مردمی در بین مردم از طریق تطبیق نمودن برنامه های تعلیمی مدنی در جامعه.

د: تقویت بخشیدن ارزش های اجتماعی و علمی در سراسر کشور و حمایت از روند اقتصادی و زنده گی اجتماعی مردم.

ذ: ارتقاع دادن تلاش ها برای رسیدن به هدف واطمئنان بخشیدن صلح متوازن در اهداف تعین شده در محلات.

ر:  اگاهی دهی مردم در باره مسایل صحی.

ز: تسهیل بخشیدن و تحرک دادن مردم به شکل سیار برای بدست اوردن خود کفای و استحکام بخشیدن ارتباط در بین یکدیگر.

س: وسعت بخشیدن باغ های میوه در نقاط دور دست در فصول مختلف.

ش: تقویت بخشیدن روند  تربیه فارم داری ماهی و عسل داری.

ص:  تلاش و تشویق کردن کسانیکه در داخل کشور بیجا شده اند.

ض: تقویت بخشیدن تسهیلات صحی و بهداشتی در هر نقاط این کشور.

ر: تقویت و تجهیز کردن روند زراعت با وسایل پیشرفته و تکنالوژی روز.

 معرفی مختصر:

 الف:  سازمان اجتماعی و حقوقی افغانستان یک نهاد غیر دولتی ، غیر سیاسی ، و غیر انتفاعی بوده که دارای یک هویت مستقل می باشد.

 ب: سازمان مذکور مطابق با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور به خصوص قوانین دیگر برای سازمان ها غیر دولتی یکجا حرکت می کند و از قوانین مذبور پیروی می دارد.

 ت:  مرکز عمومی این سازمان در ولایت تخار کشور موقعیت دارد اما نماینده گی ان در ولایت های بدخشان ، بغلان ، مزار شریف ، سمنگان ، بامیان ، کندز ، و ولایت فاریاب بشکل نورمال فعال اند.

 محل فعالیت این سازمان : درسراسر کشور

About the author

admin

نظر ندارد

 

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK