معرفی چهار والی جدید

نظر ندارد
معرفی چهار والی جدید

به اساس پیشنهاد ریاست مستقل ارگانهای محلی و حکم رئیس جمهور، محمد یاسین ضیا به حیث والی تخار ، ظاهر وحدت به حیث والی ولایت سرپل،  سید انور سادات به حیث والی ولایت فاریاب، م عبدالستار بارز به حیث والی ولایت بغلان و حاجی شهزاده مظلومیار به حیث معاون ولایت لغمان تقرر یافتند.

پیش از این ریاست اداره امور ریاست جمهوری گفته بود که آقای حمدالله دانشی به پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و منظوری رئیس جمهور به حیث سرپرست ولایت کندز گماشته شده است. حمدالله دانشی پس از آن به این سمت گذاشته شد که شهرکندز به دست مخالفان مسلح سقوط کرد.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK