تلاش های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برای ایجاد کمیته گزینش

نظر ندارد
تلاش های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برای ایجاد کمیته گزینش

در ادامۀ تلاش ها برای ایجاد تغییرات مثبت و موثر در نظام انتخابات افغانستان، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی فعالیت های گستردۀ را براه انداخته است. طی هفته جاری نشست ها با نهاد های ناظر انتخاباتی برگزار شد. هم چنان اعضای این کمیسیون با مشاورین خارجی روی کمیتۀ گزینش کار می کنند.

قابل یادآوری است که هفته آینده نشست اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخابات با زنان راه اندازی می شود.

هم چنان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، برای یک سفر رسمی به کشور هندوستان سفر خواهند کرد.

ایجاد تغییر در نظام انتخابات افغانستان یکی از اهداف مهم حکومت وحدت ملی می باشد.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK