کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در جستجوی نظام انتخاباتی مناسب برای انتخابات افغانستان

نظر ندارد
کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در جستجوی نظام انتخاباتی مناسب برای انتخابات افغانستان

صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی می گوید:  به ادامه تلاش ها برای ایجاد تغییرات مثبت در نظام انتخابات افغانستان، اینک سه متخصص بین المللی به همکاری کمیسیون اصلاح انتخابات فراخوانده شده اند تا ضمن بررسی علمی و تخنیکی دقیق نظام انتخابات افغانستان و سایر نظام های مروج در جهان ، بهترین نظام انتخاباتی را که برای انتخابات افغانستان سازگاری و کارآیی داشته باشد ،  انتخاب کنند.

نظام انتخاباتی باید برای شفافیت هرچه بیشتر انتخابات ممد واقع شود. باید برای رای دهنده ها قابل درک باشد. نتایج انتخابات در اسرع وقت استخراج شود.

از این رو انتخاب نظام مناسب و کارآ برای انتخابات افغانستان یکی از گام های اساسی برای برگزاری انتخابات های آینده به شمار میرود. که از جمله فعالیت های مهم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به شمار میرود.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK