چالش ها در برابر کمیته گزینش

نظر ندارد
چالش ها در برابر کمیته گزینش

کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی از تأخیر در ایجاد کمیته گزینش نگران است و از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که بی‌درنگ این کمیته را ایجاد کنند. این کمیسیون می‌گوید که شماری در رده‌ های پائین حکومت مانع آغاز کار کمیته گزینش می‌شوند.

این کمیسیون نزدیک به دوماه پیش طرح کوتاه مدت اصلاحات انتخاباتی را به حکومت تسلیم کرد؛ اما رئیس جمهور به این کمیسیون هدایت داد تا پیشنهادهایش را درباره تعدیل نظام انتخابات و تهیه فهرست رأی دهند‌گان،  بیشتر بررسی کند.

نمایند‌گان این کمیسیون در همایشی با نمایند‌گان احزاب سیاسی درباره تعدیل نظام انتخابات و تهیه فهرست رأی دهند‌گان رایزنی کردند و نظام‌های انتخاباتی مختلط و چند بعدی را به رایزنی گذاشتند.

صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی اظهارداشت: “حکومت وحدت ملی مشکل قانونی و حقوقی دارد؛ اگر قرار باشد این ها به تعویق بیندازند، با گذشت هر روز نظام مشروع افغانستان زیر سوال می‌رود”.

وی ادامه داد: “نگاه‌هایی همراه با علایق و سلایق خاصی وجود دارد که در رده های پائینی است؛ اگر رئیس جمهور موافق نمی بود، بسته ی اول ما را به صورت کل تأیید نمی کرد”.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK