نشست مشورتی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با ستره محکمه

نظر ندارد
نشست مشورتی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با ستره محکمه

مسوولین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز گذشته با سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کردند .

در این نشست مسایلی چون  تغییر نظام انتخاباتی، شرط تحصیل برای وکلای پارلمان و چگونگی پاسخگو ساختن کمیسیون های انتخاباتی به بحث و مشوره گرفته شد.

کمیسیون ویژه اصلاح انتخاباتی، تا کنون با نهاد های مختلف از جمله نهاد های رسانه یی و نهاد های جامعه مدنی نشست های مشورتی را برگزار کرده است تا راه های حل عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی را جستجو و به حکومت وحدت ملی ارایه کنند.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK