گروه دادخواهان رضا کار

نظر ندارد
گروه دادخواهان رضا کار

چند تن به نمایندګی ازدادخواهان رضاکاردرنشستی با انجنیرحمیدالله یک تن ازمسوولان مدیریت ساختمانی شاروالی هرات ، طالب معلومات درمورد آغازکاربازساری پارک فرهنگ ودرکنار آن مد نظرگرفتن حل مشکل کمبود سرویس های بهداشتی به شکل مدرن آن دراین ساحه شهری شدند . همچنان دادخواهان ازوی
خواستند تا درحل مشکل کمبود رمپ یا سطح مایل در آنعده ازادارات دولتی که تاهنوز رمپ ندارند نیز اقدام نماید .درمقابل انجنیرحمیدالله اطمینان داد که بعدازطی مراحل منظوری ارگانهای محل ازکابل به شرکت مورد نظر ، کاراین پارک آغازومشکل یادشده نیز حل خواهد شد . موصوف علاوه داشت که درچهارمنطقه ی مورد نیاز شهری، سرویس های بهداشتی جدید شامل پلان شاروالی گردیده که درفرصت آن عملی خواهد شد . اوازدادخواهان خواست تا یک بار دیگر لست اداراتی که با وجود مکتوب شاروالی ازطریق نواحی شهری دست به اقدام ایجاد رمپ نزده اند را مشخص نمایند .
به این وسیله دادخواهان رضاکار ازموصوف بخاطروعده ی پی گیری موضوعات یادشده تشکرمی کنند .

گفتنی است که شهریان هرات ازناجیه ی کمبود سرویس های بهداشتی ( تشناب های عمومی مدرن ) به مشکلاتی موا جه اند که باید به آن رسیدگی صورت گیرد .

امید که بزودی فعالیت های این گروه به صفحه پلت فورم نی آپلود شود و تقاضا این است که این لینک را هم آبلود کنید تا دیگران از سایت دیدن کنند تا از فعالیت های بیشتر این گروه باخبر شوند.

www.civil.rozfa.com

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK