(همکاری برای صلح و ترقی (سی پی دی

نظر ندارد
(همکاری برای صلح و ترقی (سی پی دی

دیدگاه :

دیدگاه: یک دولت دموکراتیک مترقی همراه با حکومتداری خوب احترام به حقوق همه  به شمول زنان و مردان مطابق به قانون اساسی و داشتن روابط خوب با جوامع بین المللی.

 ماموریت:

ماموریت: کمک کردن برای انکشاف صلح در افغانستان با کمی تغیرات داخلی و خارجی.

 اهداف:

مقصد:  کمک برای تغیر دادن زوایای دید افغانها با بلند بردن اگاهی و تعلیمات مدنی ، بلند بردن ظرفیت ، وکالت، پژوهش ، کمپاین کردن و ارائه خدمات.

 معرفی مختصر:

  در سال ۲۰۱۰  یک گروپ کارا ، با تجربه ، مسلکی افغانها اغاز به انجام ابتکار چیزی جدید و موثر برای اینکه روند صلح را در کشور تقویت بخشیده شود کرد. در نتیجه مجالس مکرر و همکاری برای این روند موسسه  سی پی دی را ایجاد کردند. خوشبختانه در سال ۲۰۱۱  این سازمان بصورت رسمی در وزارت اقتصاد افغانستان راجستر گردید.

 سی پی دی یک سازمان غیر انتفاعی است که هدفش آوردن تغیرات جدید در زوایای دید درک و رفتار  افغانها  برای اطمینان بخشیدن تقویت و انکشاف صلح با ارائه خدمات شامل بلند بردن اگاهی ، تعلیمات مدنی ، بلند بردن ظرفیت ها ، وکالت ، پژوهش ، کمپاین کردن و تسلیم دهی خدمات میشود.

 این موسسه یک پل ارتباطی فی مابین زنان ، جوانان ، اطفال ،معیوبین ، و تصمیم گیرینده ها شامل دولت ، پارلمان ، و دیگر جوانب شامل قضیه می باشد.

 تمام فعالیت های این موسسه مطابق به قانون اساسی افغانستان ، و دیگر قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیونها میباشد.

 بصورت موضوعی موسسه مذکور اماده برای ارتقاع دادن اراده گرایی ، حقوق بشر متمرکز بالای حقوق زنان اطفال و جوانان ، حکومت داری خوب ، قانون گرایی ،مبارزه علیه فساداداری ، تقویت دادن روند صلح ، محافظت از محیط زیست، دسترسی به تعلیم و تربیه بصورت یکسان ،  و ابتکار به دستیابی به حقوق اساسی شهروندی.

 مکان فعالیت ها :

موسسه مذبور  را میتوان به دو کتگوری تقسیم بندی کرد: بخش رضا کاران و دواطلبان و تطبیق |پروژه های حمایت شده توسط دونر های بین المللی.

دو: سی پی دی در چندین مورد از فعالیت های مشمول بوده است:

  ۱ -   مبتکر” یک فعالیت ۱۰ روزه صلح در افغانستان” با مشارکت همراه صلح یک روزه و اتش بس سراسری در سال ۲۰۱۲ -۱۳ این کمپاین از سال ۲۰۱۲  ۲۱- الی ۳۰ سپتامبر همه سال به شمول بزرگداشت از این روز بین المللی صلح در کشور صورت میگیرد.

 هدف از این کمپاین همانا فرستادن پیام مشخص و شفاف برای دولت افغانستان، جامعه جهانی و موقف ان اینکه ” صلح نمیتواند بدون برقراری عدالت بدست اید”. دهه های گذشته نشان داده است اینکه کوشش برای بر قراری صلح در افغانستان بدون توجه به پدیده چون عدالت نتیجه پر ثمر را در قبال نداشته است و چنین تلاش ها ی محدود نمیتواند حقوق همه قربانی ان شود.

۲ –  مبتکر فعالیت زیر نام ” کاروان تغیر” مشارکت با نشست فدراسیون زنان جهان ( دبلیو دبلیو اس اف” برای گسترش دادن کمپاین سرتاسری ” ۱۹ روز فعالیت مبارزه علیه خشونت و توهین در برابر جوانان اطفال ” در افغانستان. این کمپاین از سال ۲۰۱۲ اغاز و از تاریخ ۱ الی ۱۹ نوامبر همه ساله برگزار میشود.

۳ –  مبتکر ” قانون مبارزه با فساد- امروز” یک  کمپاین در افغانستان در مشارکت با بخش انکشافی برنامه های سازمان ملل متحد یو ان دی پی – یون او دی سی  که قسمت از این کمپاین سراسری را به عهده داشته باشد. این کمپاین از ۱ الی ۹ دسامبر سال ۲۰۱۲ با شمول برگزاری روز جهانی مبارزه با فساد سازماندهی شد. و سی دی پی روند همین کمپاین را الی سال ۲۰۱۳ ادامه داد.

  ۴ –  اشتراک درارائه خدمات جوانان امریکا ( وای اس ای) روز سرتاسری ارائه خدمات برای جوانان (جی وای اس دی) منحیث یک شریک کاری با کشور افغانستان در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴٫  کمپاین مذکور از تاریخ ۲۶ الی ۲۸ اپریل از طریق ارائه خدمات مختلف و خدمات اموزشی پروژه ها همرا ه با تعهدات برای سازماندهی ان در سال های اینده ایجاد شود. جی وای اس دی در سال ۲۰۱۴ از تاریخ ۱۱ تا به ۱۲ اپریل سازماندهی شد.

 ۵-   سی پی دی  در مشارکت با چندین ائتلاف جامعه مدنی و شبکه ها در افغانستان وحتی بیشتر از ان یعنی بیرون از کشور در سطح جهانی در سدد گسترش و تلاش بل القوه و تقویت بخشیدن نیرو کسانیکه وابستگی دارند کار میکند.

  هماهنگی با دونر ها :  سی پی دی  پروژه های تمویل شده توسط توانمندی برنامه های گرند کنسول بریتانیا در افغانستان را تطبیق کرده است. سیستم مدیریت بین المللی  ( ان اس ان) / یو اس ای دی ، ایکول اکسس افغانستان ، یون دی پی  و یک تعداد از پروژه های پایپ لاین یا خط لوله ها در افغانستان توسط نماینده گی های دونر های مختلف تحت بررسی قرار دارد.

 برعلاوه بر تامین ضر وریات از تمویل کردن دونر ها ، سی پی دی با استفاده از مارکیت های اجتماعی برای رسیدن و بسیج ساختن اعضای کارکنان و جوامع برای تطبیق پروژه های پلان شده و فعالیت های ان صورت می گیرد.

  محل فعالیت:

 سی پی دی یک سازمان عملیاتی ملی در سطح افغانستان است.

 

 

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK