هفته نامه قانون

نظر ندارد

qanon logo

دیدگاه:
با توجه به رشد چشم گیر رسانه درکشور، به راه اندازی یک نشریه در افغانستان هنوز هم با چالش های زیادی همراه است، هنوزم همت والا به کار است تا یک یک رسانه مستقل و بی طرف را پایه گذاری کرد،
اما هفته نامه قانون آینده رسانه های کشور را به دید عالی نگریسته و امیدوار به شگوفایی و پویایی هر په بیشتر رسانه ها میباشد.
رسالت:
هفته نامه قانون در مطابقت به قانون اساسی و رسانه های کشور تاسیس شده و خود را مکلف به رعایت کامل احکام دین مقدس اسلام، قانون اساسی افغانستان، به گونه اختصاصی قانون رسانه های کشور و سایر قوانین میداند. بنابرین هفته نامه مذکور در مطابقت کامل با دین مقدس اسلام و احکام قانون اساسی و رسانه های کشور سایر قوانین فعالیت اطلاع رسانی خود را به پیش میبرد
هدف:
اولین و اصلی ترین هدف این هفته نامه اطلاع رسانی موثق و بی طرف با در نظر داشت عدم تبعیض سمتی نژادی و زبانی میباشد.
این هفته نامه بیشتر موضوعات حقوقی و عدلی را به شکل جزیی و تفصیلی بصورت تخصصی، تحلیل و در اختیار خواننده گان قرار میدهد. به طور خلاصه آگاهی دهی حقوقی و آشنایی با قوانین از جانب دیگر اطلاع رسانی دقیق و از اهداف نهایی هفته نامه قانون میباشد
معلومات خلص:
هفته نامه قانون در سال ۱۳۹۳ توسط گروه از جوانان دانشگاهی برای آگاهی دهی و اطلاع رسانی دقیق و موثق راه اندازی شد.
در مدت زمان کوتاه این هفته نامه با رویکرد های تحلیل قوانین، موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توانسته است جایگاهش را در جامعه رسانه یی کشو تثبیت کند.
هفته نامه قانون به تمام قضایای کشور نگرش مستقلانه دارد و کاملاه بدور از گرایش های حزبی و گرهی فعالیت دارد.
ساحه فعالیت:
هفته نامه قانون در عرصه های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی البته با تمرکز ویژه روی موضوعات حقوقی هفته وار به نشرات میپردازد.
موقعیت:
کابل، مزار شریف، پروان، کندز و بغلان

——–
ایمل:
lawweekly1@gmail.com
موبایل:
+۹۳۷۸۹۲۰۰۴۳۴
وبسایت:

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK