نمایندگان مجلس خواستار لغو پیمان امنیتی با امریکا شدند

نظر ندارد
نمایندگان مجلس خواستار لغو پیمان امنیتی با امریکا شدند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان با اشاره به نا آرامی های اخیر در کشور تاکید دارند که پیمان امنیتی با امریکا باید لغو شود.
شماری نمایندگان می گویند که در تایید پیمان، شورای ملی هم عجله کرده است و حالا هم مسوول است ,پیمان امنیتی کابل – واشنگتن، پس از روی کار آمدن حکومت آقای غنی امضا شد و سپس از سوی مجلسین شورای ملی تایید شد,نمایندگان موافق این پیمان در آن زمان می گفتند که با تایید این پیمان، صلح و ثبات در کشور تضمین می شود؛ اما دیری نگذشته است، نمایندگانی که خود این پیمان را تایید کرده اند از این کار شان پشیمان هستند و خواستار لغو آن شده اند.

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK