مجمع مشارکت و عدالت

نظر ندارد
مجمع مشارکت و عدالت

Vision:
داشتن افغانستانی که همه شهروندان بتواند، بدون کدام تبعیض درتمام امور مشارکت داشته باشند.
Mission:
ما بادادن آگاهی از حقوق و مسوولیت های شهروندان، انسجام مردم برای حمایت از قشر بزرگی جامعه ( زنان)، و داد خواهی برای اصلاح و ازبین بردن مشکلات در قوانین، این راه را خواهیم پیمود.
Objective:
ظرفیت سازی و انسجام گروپ فعال و توانمند برای داد خواهی با روحیه ی رضاکارانه، برای تأمین عدالت و مشارکت عادلانه ی همه شهروندان، به ویژه زنان ،و تلاش برای حاکمیت قانون در افغانستان با استفاده از نیروهای فشار وتضمین حقوق سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مطابق به تعهدات دولت افغانستان و نهاد های بین الملی در افغانستان
Short Introduction:
مجمع مشارکت و عدالت متشکل از رهبران جوان فعال وتحصیل کرده همه قشرهای جامعه می باشد که به منظور تأمین عدالت اجتماعی، بخصوص دسترسی زنان به عدالت ،افزایش مشارکت زنان در تمام امور تصمیم گیری در ماه سنبله ۱۳۹۲ در شهر کابل با راه اندازی کنفرانس مجمع مشارکت و عدالت ایجاد شد.
Activity Area:
1- دادن مشوره و راهکار های علمی و عملی برای از بین بردن فساد اداری و سپردن کار به اهل کار در ادارات دولتی و تعقیب آن با اعضای پارلمان و دولت آینده.
۲- راه اندازی حرکت های داد خواهی برای تصویب و تعدیل قوانین که از حقوق زنان حمایت کرده باشند و داد خواهی برای ظرفیت سازی نهاد های عدلی و قضایی وتطبیق قوانین.
۳- ظرفیت سازی اعضای شبکه به حیث رهبران جوان و معرفت شان با مسوولین بلند پایه دولتی برای زمینه سازی فرصت های کاری مطابق به تخصص شان.
۴- راه اندازی تحقیق علمی و بر قرار نمودن روابط با استادان دانشگاه ها ومتخصصین برای معرفی راهکار اصولی برای مشارکت زنان در امور و از بین بردن خشونت علیه زنان.
۵- راه اندازی فصل نامه علمی با شرکت متخصصین حقوق و علوم اجتماعی، معرفی آن به نهاد های عدلی و قضایی برای شامل ساختن در نصاب درسی در مکاتب و دانشگاه ها.
۶- راه اندازی مناظره ها میان مسوولین دولتی، در یافت بهترین گزینه ی کاری برای مشارکت وعدالت شهروندان بالخصوص زنان و جوانان، شریک ساختن با مردم و سایر نهاد های مدافع حقوق زنان.
Activity Location:
کابل

——–
Email:
r1392.mohseni@gmail.com
Mobile:
0773810062 – ۰۷۹۴۰۱۵۸۷۸
Website:

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK