غیر حاضری نمایندگان مردم و بیست قانون منتظر تصویب

نظر ندارد
غیر حاضری نمایندگان مردم و بیست قانون منتظر تصویب

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با انتقاد از غیرحاضری اکثریت نمایندگان درنشست های عمومی این مجلس می گویند که رفتن برخی از نمایندگان به حج عمره و خوش گذرانی در بیرون از کشور سبب می شود تا قوانین مهم از تصویب باز بمانند.

این درحالیست که اعضای شورای ملی کشور تا ده روز دیگر به تعطیلات تابستانی می روند و درحال حاضر بیش از بیست قانون به علت نبود نصاب درمجلس نمایندگان ازتصویب بازمانده است.

قراربود مجلس نمایندگان درنشست روزگذشته، قانون آب را تعدیل کند، اما حاضر نبودن بیشتر نمایندگان مانع آوردن تعدیل در این قانون شد.

شماری از نمایندگان، تصویب نشدن برخی از قوانین را به علت غیرحاضری نمایندگان ضربه جدی به پیکرقانون سالاری درکشورمی دانند.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK