شــــــــــبکه جوانــــــــــان اصـــــلاح طلــــب روز چهار شنبه طی گردهمایی با شکوهی کمپاین داد خواهی را بخاطر اصلاحات انتخاباتی در نظام انتخابات افغانستان آغاز نمود

نظر ندارد
شــــــــــبکه جوانــــــــــان اصـــــلاح طلــــب روز چهار شنبه طی گردهمایی با شکوهی کمپاین داد خواهی را بخاطر اصلاحات انتخاباتی در نظام انتخابات افغانستان آغاز نمود

انجینیر خالد خالد رئیس و مؤسس شبکه جوانان اصلاح طلب دادخواهی (کمپاین جمع آوری امضا) را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی در کشور، نسبت به آنچه که تخطی، تقلب واجراآت غیر قانونی مسوولان کمیسیون های انتخاباتی را در انتخابات گذشته و جلوگیری از همچو انتخابات ها در آینده دانست. در این محفل سوسن بهبودزاده فعال مدنی، ریحانه اکبری مسوول فیفا در هرات و فرشته شیرین سخن یکی از قربانیان انتخابات شورای ولایتی، انتخابات گذشته را پر چالشترین انتخابات در افغانستان گفته اند و خواستار اصلاحات عمیق در قوانین انتخابات و کمیسیونها شدند. در ختم این همایش هانیه حسینی معاون شبکه جوانان اصلاح طلب با بیان اعلامیه مطبوعاتی کمپاین داد خواهی (جمع آوری امضا) را آغاز نمود. نهم ثور ۱۳۹۴

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK