سازمان دسترسی افغانهای معیوب یا( ای او ای دی )

نظر ندارد
سازمان دسترسی افغانهای معیوب یا( ای او ای دی )

دیدگاه :

داد خواهی برای بدست اوردن حقوق مساوی و دسترسی  به خودکفایی اشخاص دارای معلولیت و اشخاص و افراد دیگری اسیب پذیر در جامعه.

 ماموریت:

 اقدام این سازمان به عنوان حامی و همکار برای بهبود کیفیت زنده گی معلولین و دیگر افراد اسیب پذیر از طریق ارائه اموزش ها و بلند بردن ظرفیت های از طریق اموزش ، دسترسی به تعلیم و تربیه و فرصت های شغلی میباشد.

 اهداف:

 دفاع از حقوق کسانی دارای معلولیت و اشخاص اسیب پذیر دیگر در جامعه مطابق به قوانین سازمان ملل – سی ار پی دی ، دادخواهی برای حقوق بشر بخصوص اشخاص دارای معلولیت و کسانیکه در سطح جامعه اسیب پذیر اند ،ایجاد فرصت های شغلی برای معلولین و اشخاص دیگر،  ایجاد باور بر استعداد اشخاص معلول ، دسترسی اشخاص معلول به تعلیم و تربیه ، ایجاد فرصت های کاری ، شریک بودن چنین اشخاص در تصامیم سیاسی علیای کشور ، مطمن سازی کیفیت ارائه خدمات .

معرفی مختصر:

 سازمان دسترسی افغانها دارای معلولیت یک سازمان غیر دولتی ، غیر انتفاعی ، غیر سیاسی که توسط اشخاص معلول که حامی همکار برای اشخاص معلول که میخواهند کار کنند در سال ۲۰۰۷ میلادی در شهر کابل ایجاد گردید میباشد.

سازمان مذکور ثبت شده وزارت اقتصاد کشور بوده که دارای کود مالیه شماره (۹۵۶) چندین شاخه ولایتی نیز دارد که دفتر مرکزی ان در شهر کابل موقعیت دارد، این سازمان اشخاص مختلف با معلولیت های ذیل را تحت پوشش برنامه های خویش قرار میدهد بخصوص معلولین ماین های زمینی ، زنان ، دختران ، اطفال نسبتا جوان با معلولیت تا از طریق ارائه چنین برنامه اشخاص مذکور بتوانند درعرصه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در افغانستان دسترسی داشته باشند ونیز بتوانند در جامعه خود مانند سایر اشخاص دارای قوه بلند اشتراک داشته باشند.

سازمان مذکور توسط اشخاص دارای معلولیت ذریعه یک پروژه ازکمک های بلاعوض کشور فلنند ای بی ای ال ای اس  برای دسترسی  افغان ها دارای معلولیت در مکاتب کابل خصوص برای اطفال دارای مشکلات در حرکت  راه اندازی میشود برای اینکه انها را بتوانیم یکجا ساخته باشیم و از نعمت سواد بشکل یکجایی برخوردار شده تا باشد یک مثال بسیار قوی برای ما و جامعه ما به شمار اید.

از بدو تاسیس تا این دم سازمان مذکور توانسته است که برای ۲۶۰۰ تن از اشخاص دارای معلولیت در هشت ولایت به شمول کابل و دیگر ولایت مصدر خدمت گردد. وهمچنان توانسته است که برای ۵۰۰ تن ویلچیر یا چوکی های محرک در ۲۵۰ مکتب تهیه نماید. با ادامه ارائه خدمات این سازمان با راه اندازی برنامه های  اگاهی دهی برای ۲۰۰۰ تن اعضای جامعه در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت داشتن حقوق مساوی و اسکان مساوی در یک ماحول ان عاری از مشکل کار نماید. اشخاصیکه موسس این سازمان اند همه از اشخاص دارای معلولیت های عمیق اند که مصدر خدمت برای سایر همقطاران شان یعنی اشخاص دارای معلولیت در جامعه میشود تا از حقوق خویش واقف گردند . با عث پیشرفت در عرصه های زنده گی شان شوند.

آنها تمام شان برای چندین سال متواتر با شماری از سازمانهای مختلف برای همقطاران شان ،در عرصه بدست اوردن حقوق و عزت در سطح ملی و بین المللی کار کرده اند. اکثر از متخصیصین برای مدیریت از فعالیت های این سازمان تجارب عملی را در عرصه های مختلف کسب کرده اند.انها نیز پروژه های مختلف را برای اشخاص دارای معلولیت به پایه اکمال رسانده اند.

محل فعالیتها:

۱ – تعلیم و تربیه مدنی و دادخواهی حقوقی انتخاباتی

۲- تعلیمات غیر رسمی

۳- بلند بردن سطح انکشاف مهارتها

۴- ایجاد اوقات تفریجی و فراغت برای ورزش

۵- محیط ( دسترسی فزیکی)

۶- بلند بردن ظرفیت درون سازمانی

۷- بلند بردن اگاهی حقوق اشخاص دارای معلولیت

موقعیت فعالیت:

 فعالیت ها در نقاط مختلف کشور صورت میگیرد مانند کابل ، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، وردک، قندهار، هلمند، پروان ، و ولایت ارزگان.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK