رد فرمان تقنینی تعدیل قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان

نظر ندارد
رد فرمان تقنینی تعدیل قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان

مخالفان این فرمان، با اشاره به اینکه مجلس نمی‌تواند در سال آخر خود در قانون انتخابات تغییری وارد کند، فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کردند.

اما موافقان فرمان تقنینی رییس جمهور می‌گویند که رییس جمهور در بارۀ صدور فرمان تقنینی دست باز دارد و رد این فرمان به زیان اصلاحات انتخاباتی تمام خواهد شد.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK