اخبار
جامعه مدنی
خبر به تاراج کشیدن شبکه رادیو تلویزیون روشنی در ولایت کندز افغانستان از طرف طالبان

خبر به تاراج کشیدن شبکه رادیو تلویزیون روشنی در ولایت کندز افغانستان از طرف طالبان

نظر ندارد

 

رادیوروشنی کندز که در ۲۰ فبروری ۲۰۰۸ به طور ازاد ومستقل ایجاد و به فعالیت اغاز نمود . از ساعت ۶ صبح الی ۲ شب بلا وقفه نشرات داشت ۳۵ برنامه تولیدی ازجمله فعالیت های رادیو بود این رادیو برای تمام اقشارجامعه به خصوص برای جوانان وزنان برنامه های اموزنده ، اسلامی ، تعلیمی ، […]

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK