د جمهوری ریاست نوماندان دتفاهم په څو قدمی کی

No Comment

دواړو ټاکنیزو ټیمونو اعلان کړی دی چی دملی حکومت دجوړیدو پر سر لږ وخت پاتی دی . په نظر کی ده چی

دواړه نوماندان دجمهور ریس کرزی سره وګوری .که څه هم تیره ورځ دتحول او تداوم دټیم ویاند فیض الله ذکی

اعلان وکړ چی امکان لری ترڅو ساعته پږری دملی وخدت دټیم دتشکیل پر سر هوکړی ورسیږی ، ولی داسی
معلومیږ ی چی خبری راتلونکی څو ورځو ته دوام وکړی . دبل پلوه دټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چی دآراو تفتش سل په سلو کی پای ته ورسیده او دټاکنیزوشکایتونو کمیسون د ارزونی ورورسته به داراو تفتش اعلان شی . خو له سیاسی هوکړی ته د رسیدو مخکی دټاکنو دپایلو اعلان لیری په نظر راځی .

No Comments

Leave your comment
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK